Interešu izglītība

Izveidots Otrdiena, 22 Novembris 2011 14:40

Koris

Pārgaujas  sākumskolā darbojas vairāki kori - 1.-2. klašu zēnu koris(mācību), 3.-4.klašu un 5.-6. klašu kori. Katru mācību gadu kori uzstājas vairākos skolas pasākumos, kā arī Ziemassvētku koncertā Sv. Sīmaņa baznīcā, piedalās koru skatēs, kur pagājušajā mācību gadā 3.-4. klašu koris ieguva tiesības piedalīties II Latvijas 2.-3. klašu bērnu koru salidojumā Tukumā.

Rudenī dziedātāji izmantoja savu dāvanu karti par panākumiem koru skatēs iepriekšējā mācību gadā un devās brīnišķīgā ekskursijā uz Cēsīm un Raunu.

1.-2.klašu korī piedalās ap 40 dziesmu mīlošas meitenes, bet ansamblī dzied 11 bērni - visskaistāko un skanīgāko balsu īpašnieki. Septembrī un oktobrī mēs mācījāmies vairākas Imanta Kalniņa dziesmas, kuras izdziedājām pasākumā "I. Kalniņa mūzikas pasaule", kas bija veltīts komponista 70 gadu jubilejai.

Skanēja ,,Jautrais dancis”, ,Zilais putniņš”, ,,Smilšu rausis”, Fināla dziesma no k/f ,,Sprīdītis”. Lai gan dziesmas bija pagrūtas, bērni pacietīgi mācījās un tās apguva.

Pasākumā noskatījāmies multfilmu ,,Zaķīšu pirtiņa” ar I. Kalniņa mūziku.

Ansamblis uzstāsies arī Valsts svētku pasākumā, pēc tam visi piedalīsimies skolas 15 gadu jubilejas koncertā.

Pamazām sākam mācīties arī Ziemsvētku dziesmas, kuras čaklākie un apzinīgākie kora dziedātāji izdziedās 9.decembrī Pārgaujas sākumskolas koru koncertā Sīmaņa baznīcā.

Prieks par mazajiem dziedātājiem, kuri cītīgi apmeklē visus mēģinājumus un dzied no sirds!

 

Sporta spēles

Nodarbības sporta spēlēs notiek divreiz nedēļā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14.20 - 15.00. Regulāri zālē nodarbojas ap 20 skolas audzēkņu - bērni, kuri nav iesaistījušies Valmieras Bērnu sporta skolas treniņos, bet kuri vēlas aktīvās nodarbībās attīstīt savas fiziskās spējas, uzlabot veselību vai vienkārši papildināt savu brīvo laiku ar dažādām spēlēm un rotaļām, komunicēt ar bērniem.

Nodarbībās tiek apgūti dažādu sporta spēļu pamati - futbolā, basketbolā, florbolā, frīsbijā un badmintonā. Tiek attīstītas dažādas fiziskās īpašības: veiklība, ātrums, lokanība, spēks stafetēs, rotaļās, tautas bumbā un citās spēlēs. Līdz ar to tiek sekmēta vispusīga sagatavotība un prasmes dažādos sporta veidos. Nodarbību laikā talantīgākie audzēkņi tiek gatavoti arī startiem Valmieras pilsētas un starpnovadu skolēnu spēlēm.

 

 

Kulinārijas pulciņš

Jau vairākus gadus Valmieras Pārgaujas sākumskolā skolotājas Daces Ābolas vadībā darbojas kulinārijas pulciņš „Satikšanās virtuvē”, kurā aktīvi iesaistās 5.-6. klašu skolēni.

Pārvēršot ēšanu par rituālu, skolēni šeit mācās ēdienu ne vien pagatavot, bet arī skaisti rotāt, servēt traukos, prezentēt veikumu, izgaršot to un, visbeidzot, arī paslavēt gatavotāju.

 

Koriģējošā vingrošana

Stāja ir vizītkarte, kas demonstrē skolēna emocionālo un fizisko stāvokli. Ja mugurkauls salīcis ar uzsaucienu ,,Stāvi taisni" būs par maz. Muskuļiem jābūt spēcīgiem, lai tie spētu noturēt mugurkaulu taisnu. Tāpēc koriģējošā vingrošanā stiprinām visas muskuļu grupas, izmantojot daudzveidīgu inventāru un pielietojot dažādas metodes.

2010./11.m.g. mūsu skolā pareizas stājas veidošanas nodarbībās ir iesaistīti apmēram 60 skolēni.

Floristikas pulciņš

Pagājušajā mācību gadā skolā sāka darboties floristikas pulciņš. Floristika ir pateicīgs veids kā rosināt skolēnu interesi par dabu, ļaut katram dalībniekam sajust dabas procesu cikliskumu, veicināt radošumu un atvērtību pasaules uztverei.

Nodarbības rosina dalībniekus patstāvīgi domāt un savu ideju praktiski realizēt, izmantojot darbam dabas materiālus atbilstoši sezonai un pielietot arvien jaunus palīgmateriālus.

Pagājušajā gadā pulciņa dalībnieki aktīvi iesaistījās skolas dekorēšanā, paši gatavoja interesantus darbiņus un apmeklējām floristikas izstādes. Mācamies veidot dažādus puķu pušķus, kompozīcijas, rotājumus utml.

 

       
       
       

 

Vokālais ansamblis

    1.-3.klašu visskanīgāko balsu īpašnieki šogad tiks apvienoti 1.-3.klašu vokālajā ansamblī.
Pagājušajā  mācību gadā veiksme bija ar mums, jo ieguvām I pakāpes diplomu Valmieras un starpnovadu ansambļu konkursā ,,Balsis” un saņēmām iespēju startēt Vidzemes zonas konkursā.
Tur nopietnā Rīgas žūrija mums piešķīra II pakāpes diplomu, par kuru ļoti priecājāmies.
Vidzemes konkursā bijām paši mazākie dziedātāji. Tā bija lieliska pieredze gan dziedātājiem, gan skolotājai.
Ansamblis piedalījās arī visos skolas pasākumos un koncertos:
Valsts svētku svinīgajā pasākumā;
Imanta Kalniņa dziesmu koncertā;
Skolas 15 gadu jubilejas koncertā.
Ziemsvētku pasākumos;
Koncertos bērnudārza audzēkņiem;
Skolas pulciņu atskaites koncertā.
Šogad jādzied tikpat skaisti un skanīgi, lai iegūto līmeni noturētu!

                 Mūzikas skolotāja Ginta Pandalone.

1.-2. klašu mācību koris

    Pārgaujas sākumskolā 2012./2013.mācību gadā darbosies 1.-2.klašu mācību koris
( sk. G.Pandalone) , 3.klašu koris ( sk. I. Gruntmane) un 4.-6.klašu koris ( I. Gruntmane) . Koru tradīcijas skolā koptas vienmēr. Ar skanīgām dziesmām piedalāmies skolas pasākumos un koncertos. Pagājušajā gadā nozīmīgākie bija: Imanta Kalniņa dziesmu vakars, skolas 15 gadu jubilejas koncerts, Ziemsvētku koncerts Sv. Sīmaņa baznīcā, skolas pulciņu atskaites koncerts
,,Lai skan!” Valmieras kultūras centrā.
1.-2.klašu koris katru pavasari piedalās tuvējo bērnudārzu audzēkņiem organizētajos koncertos, bet lielākajiem dziedātājiem jāaizstāv skolas gods koru skatēs, cīnoties 5.-9.klašu koru grupā. Kā balva par ieguldīto darbu lielajiem koristiem tiek organizēta ekskursija uz Pērnavas akvaparku.
Mūsu skolas kori vienmēr varējuši lepoties  ar labiem un uzcītīgiem dziedātājiem. Ceram, kas arī šogad visi  skanīgo balsu īpašnieki atradīs vietu skolas koros. Lai labi skan!

Mūzikas metodiskās kopas vadītāja Ginta Pandalone.

Popgrupa "Dadži"

    Popgrupa „Dadži” izveidojās pagājušajā mācību gadā. Tajā dziedāja 12 atraktīvas un jautras meitenes, kurām patīk  popmūzika un dziedāšana pie mikrofona .Popgrupas vadītāja ir skolotāja Ingūna Gruntmane. Pagājušajā mācību gadā popgrupas meitenes kuplināja skolas pasākumus- Im. Kalniņa dziesmu vakaru, Valsts svētkiem veltīto svinīgo pasākumu , skolas 15 gadu jubilejas koncertu, Ziemassvētku pasākumu, skolas interešu pulciņu atskaites koncertu, kā arī „Svētkus mūsu skolā” pavasarī. Savu dziedātmāku  parādīja arī žūrijai Rīgā ,kur piedalījās Latvijas skolu VIA un popgrupu konkursā –festivālā februāra mēnesī un ieguva otrās pakāpes diplomu.  Par šiem panākumiem popgrupas meitenes saņēma dāvanu-„”Diskotēka slidotavā”, kuru dāvināja pilsētas skolu valde. Šo dāvanu karti  meitenes vēl tikai izmantos oktobra mēnesī. Šajā mācību gadā popgrupa turpinās darbu un aicinās pulkā jaunas dziedātājas ,jo puse no popgrupas dalībniecēm tagad jau mācās Pārgaujas ģimnāzijā.

Mūzikas skolotāja Ingūna Gruntmane.

 


Autortiesības © 2023 Valmieras Pārgaujas sākumskola. Visas tiesības aizsargātas.
Joomla! ir atvērtā koda programmprodukts ar GNU General Public licenci.
Joomla templates 1.7 by Hostgator