Karjeras izglītība

Lai uzlabotu pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem

2017./2018. mācību gadā Valmieras Pārgaujas sākumskola ir iesaistījusies

ESF projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001

 

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs: 

  •     nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  •     celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  •     motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām. Sīkākai informācijas ieguvei sekojiet:

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_2016_2020/

Projekta ietvaros, tiek plānoti karjeras attīstības atbalsta pasākumi, kuros skolēni, vecāki, skolotāji pilnveidos izpratni par karjeras plānošanas, vadīšanas prasmēm un iemaņām, iepazīsies ar profesijām, darba vidēm, izglītības iespējām.

Skolā uzsākusi darbību pedagoģe karjeras konsultante Edīte Gulbe

Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izaugsmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process; tā ir cilvēka virzība visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā.

Skaties, kas tev jāuzzina par sevi!

http://viaa.gov.lv/files/news/732/infografika04_kas_tev_jaauzina_150x297mm_screen.pdf

Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kurā summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs.


Karjeras attīstība ir indivīda personīgās dzīves, mācību un darba vadības process mūža garumā. Tas ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi, un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju.

Pēti un izzini savas prasmes!

http://www.viaa.gov.lv/library/files/original/Prasmes.pdf ) 

Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Karjeras izglītības pasākumu kalendārs


Noderīgi karjeras izglītošanas informācijas resursi:

Karjera, profesijas
www.nva.lv -> Karjera->Jauniešiem (dažādi karjeras testi, informācija par profesijām, izglītību, darba tirgus prognozes)
www.lm.gov.lv LR Labklājības ministrija (Sadaļā „Darba devējiem” pieejams Latvijas Profesiju klasifikators un Profesiju standarti Latvijā)
www.profesijupasaule.lv 

Izglītība Latvijā
www.niid.lv Nacionālā izglītības iespēju datu bāze
http://www.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/augstaka-izglitiba/akreditacija.html akreditētās un licencētās studiju programmas

http://www.sza.gov.lv Informācija par studiju un studējošo k

Kāpjam kalnā!

Izveidots Piektdiena, 27 Aprīlis 2018 09:00

  Draudzīga, saliedēta un mērķtiecīga komanda ir veiksmīgu uzņēmumu izaugsmes pamata princips. Tā ir mērķtiecīga komandas veidošana, kas ļauj radīt patīkamu iekšējo atmosfēru uzņēmumā vai organizācijā, un uzlabo savstarpējo komunikāciju.

Lasīt tālāk: Kāpjam kalnā!

Karjeras izglītības pasākumu kalendārs - maijs

Izveidots Piektdiena, 27 Aprīlis 2018 08:27

    8.05.,

    9.05.   

                    "Kāpjam kalnā!"- 2.,3. klasēm               
    11.05.                         "Kāpjam kalnā!'' - 6. klasēm               
    29.05.       "Mērķu sasniegšana, kā izvēlēties sirds profesiju" - 1.-6. klasēm   

Karjeras atbalsta pasākums "Nākotnes profesija"

Izveidots Ceturtdiena, 19 Aprīlis 2018 09:45

 Aprīlī Valmieras Pārgaujas sākumskolā notika projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ( projekta nr. 8.3.5.0/16/I/001) ietvaros plānotais un finansētais pasākums “Nākotnes profesija”.

  Pie skolēniem ciemojās divas dažādas lektores. 1.-3.klašu skolēni kopīgi ar lektori Solvitu Drukmani nodarbībās noskaidroja un uzzināja, kādas profesijas būs nepieciešamas nākotnē, kad viņi būs izauguši (piemēram, robotikas speciālists, datorgrafiķis, maketētājs, tulks, viedo tehnoloģiju speciālists), kā arī  ieguva  informāciju par nepieciešamajām prasmēm, spējām un izglītības iespējām.

Lasīt tālāk: Karjeras atbalsta pasākums "Nākotnes profesija"

Autortiesības © 2019 Valmieras Pārgaujas sākumskola. Visas tiesības aizsargātas.
Joomla! ir atvērtā koda programmprodukts ar GNU General Public licenci.
Joomla templates 1.7 by Hostgator