Karjeras izglītība

Lai uzlabotu pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem

2017./2018. mācību gadā Valmieras Pārgaujas sākumskola ir iesaistījusies

ESF projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001

 

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs: 

  •     nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  •     celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  •     motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām. Sīkākai informācijas ieguvei sekojiet:

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_2016_2020/

Projekta ietvaros, tiek plānoti karjeras attīstības atbalsta pasākumi, kuros skolēni, vecāki, skolotāji pilnveidos izpratni par karjeras plānošanas, vadīšanas prasmēm un iemaņām, iepazīsies ar profesijām, darba vidēm, izglītības iespējām.

Skolā uzsākusi darbību pedagoģe karjeras konsultante Edīte Gulbe

Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izaugsmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process; tā ir cilvēka virzība visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā.

Skaties, kas tev jāuzzina par sevi!

http://viaa.gov.lv/files/news/732/infografika04_kas_tev_jaauzina_150x297mm_screen.pdf

Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kurā summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs.


Karjeras attīstība ir indivīda personīgās dzīves, mācību un darba vadības process mūža garumā. Tas ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi, un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju.

Pēti un izzini savas prasmes!

http://www.viaa.gov.lv/library/files/original/Prasmes.pdf ) 

Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Karjeras izglītības pasākumu kalendārs


Noderīgi karjeras izglītošanas informācijas resursi:

Karjera, profesijas
www.nva.lv -> Karjera->Jauniešiem (dažādi karjeras testi, informācija par profesijām, izglītību, darba tirgus prognozes)
www.lm.gov.lv LR Labklājības ministrija (Sadaļā „Darba devējiem” pieejams Latvijas Profesiju klasifikators un Profesiju standarti Latvijā)
www.profesijupasaule.lv 

Izglītība Latvijā
www.niid.lv Nacionālā izglītības iespēju datu bāze
http://www.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/augstaka-izglitiba/akreditacija.html akreditētās un licencētās studiju programmas

http://www.sza.gov.lv Informācija par studiju un studējošo k

Profesijas karjeras nedēļa

Izveidots Otrdiena, 09 Janvāris 2018 12:49

  Ziemas brīvlaikā, vizuālās mākslas kabinetā tika izveidots stends, kurā ir apkopotas profesijas, ko sev par piemērotākajām izvēlējušies 4.-6.klašu skolēni. Karjeras nedēļa jau ilgstoši ir iegājusies kā tradīcija arī skolas telpās un tas ir brīdis, kurā ikviena vecuma skolēni kaut uz brīdi aizdomājas par to, ko viņi vēlētos darīt un par kādas profesijas pārstāvi kļūt nākotnē. Vizuālās mākslas stundās šī „profesijas vīzija” tika pārnesta ar dažādiem grafiskiem izteiksmes līdzekļiem uz papīra formāta.

Lasīt tālāk: Profesijas karjeras nedēļa

Karjeras nedēļa no 16. - 20. oktobrim

Izveidots Ceturtdiena, 12 Oktobris 2017 10:19

  Laiks vēja spārniem mums atnesis oktobri un, kā ierasts, arī Karjeras nedēļu skolā.

 Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kas aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā.

Lasīt tālāk: Karjeras nedēļa no 16. - 20. oktobrim

Autortiesības © 2019 Valmieras Pārgaujas sākumskola. Visas tiesības aizsargātas.
Joomla! ir atvērtā koda programmprodukts ar GNU General Public licenci.
Joomla templates 1.7 by Hostgator