Mācības 2023./2024. mācību gadā

Drukāt
 
2023./2024. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiki

2023./2024.m.g. sākas 01.09.2023.

2023./2024.m.g beidzas 31.05.2024.

Rudens brīvdienas - 23.10.2023 - 27.10.2023
Ziemas brīvdienas - 25.12.2023 - 05.01.2024
Pavasara brīvdienas - 11.03.2024 - 15.03.2024
Vasaras brīvdienas - 01.06.2024 - 31.08.2024

1.klašu brīvlaiks no -- līdz --

Stundu laiki 2023./2024. m.g.

*0. 7.45-8.25

1. 8.30-9.10

2. 9.25-10.05

3. 10.10-10.50

4. 11.15-11.55

5. 12.20-13.00

6. 13.20-14.00

7. 14.05-14.45

8. 14.50-15.30


* - 0. stunda konsultācijām, fakultatīvajām nodarbībām, interešu izglītībai, projekta "Sporto visa klase" fakultatīvajām sporta stundām.


Stundu sarakstā iespējamas izmaiņas. (skat. sadaļā "Stundu izmaiņas")

Valmieras Pārgaujas sākumskolas nodarbību saraksts 2023./2024. m.g:

Skatīt stundu sarakstu


Konsultācijas mācību priekšmetos (Šeit)


Slidošanas apmācību grafiks (Šeit)


Peldēšanas grafiks (Šeit)


Ieteicamais mājas darbu apjoms nedēļā (Šeit)


Individuālo stundu laiki (Šeit)


fakultatīvo nodarbību saraksts (Šeit)


Interešu izglītības nodarbību saraksts (Šeit)

 

Izglītojamo mācību grāmatu saraksts 2022./2023. mācību gadam (Šeit)


Konsultāciju un pēcpārbaudījumu grafiks (Tiks aktualizēts!)


Informācija vecākiem par personas datu apstrādi attālināto mācību nodrošināšanā

 

Valsts pārbaudes darbi 2022./2023. m.g. 

Valsts pārbaudes darbu grafiks (šeit)

Valsts Pārbaudes darbu programmas (šeit)

Ministru kabineta noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā (šeit).

Informatīvs materiāls vecākiem par diagnosticējošajiem darbiem no portāla uzdevumi.lv

Diagnosticējošie darbi 3. un 6. klasē

  • Diagnosticējošie darbi tiek organizēti, lai piedāvātu mācīšanās atbalstu skolēnam, pārbaudītu skolēnu zināšanas un prasmes (fokusējoties uz pamatprasmēm) atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām, beidzot 3. un 6. klasi, kā arī lai skolēns sadarbībā ar skolotāju līdz mācību gada beigām varētu pilnveidot/nostiprināt savas prasmes.
  • Diagnosticējošo darbu vērtē, iegūto rezultātu izsakot procentos. Vērtējums neietekmē ne semestra, ne gada vērtējumu.
  • Pēc darba veikšanas un novērtēšanas skolotājs sniedz atgriezenisko saiti skolēnam un viņa vecākiem. Gan skolēnam, gan vecākiem ir iespējams iepazīties ar skolēna veikto un skolotāja novērtēto darbu.
  • Norise plānota tā, lai līdz pavasara brīvlaikam skolēni būtu diagnosticēti un līdz mācību gada beigām varētu pilnveidot/nostiprināt savas prasmes, kā arī turpināt plānoto tēmu apguvi.
  • Ja klasē kādu tēmu, kas iekļauta diagnosticējošajā darbā, bija objektīvi paredzēts apgūt vēlāk, tad skolotājs pieņem lēmumu uzdevumu par šo tēmu nepildīt un informē visus klases skolēnus. Diagnosticējoša darba vērtējumu tas neietekmē.
 
Vairāk par plānoto diagnosticējošo darbu norisi: https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbi-20222023-macibu-gada

Diagnosticējošie darbi 3. klasēm:

Latviešu valoda – 20.-24. februāris

Matemātika – 6.-10. marts

Diagnosticējošie darbi 6. klasēm:

Latviešu valoda27. februāris - 3. marts

Matemātika – 6.-10. marts

Dabaszinības20.-24. februāris

Autortiesības © 2023 Valmieras Pārgaujas sākumskola. Visas tiesības aizsargātas.
Joomla! ir atvērtā koda programmprodukts ar GNU General Public licenci.
Joomla templates 1.7 by Hostgator