Mācību līdzekļi 2014./2015. m.g.

Drukāt

Par mācību līdzekļu iegādi!

2013.gada 7.augustā stājās spēkā grozījumi Izglītības likumā, kas nosaka valsts, pašvaldība un noteiktos gadījumos vecāku atbildību par konkrētā mācību līdzekļa iegādi.

Vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pienākums[1] ir savu materiālo iespēju robežās nodrošināt sava bērna izglītošanai nepieciešamos individuālos mācību piederumus[2]: kancelejas piederumus, apģērbu un apavus, atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamo specifisko apģērbu, apavus un higiēnas piederumus, materiālus, kurus izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām. Pārējo mācību līdzekļu nodrošināšana ir valsts un pašvaldības kompetencē.

Ņemot vērā, ka viena no tiesībsarga funkcijām ir veicināt labas pārvaldības principa ievērošanu, aicinu pirms mācību gada sākuma ievietot skolas mājas lapā informāciju, ka 2014./2015.mācību gadā skolēna dienasgrāmata, skolēna apliecība, mācību grāmatas un darba burtnīcas vecākiem nav jāiegādājas.

 
Materiāls sagatavots pēc Latvijas Republikas tiesibsarga vēstules izglītības iestādēm

[1] Izglītības likuma 58.panta trešā daļa.

[2] Izglītības likuma 1.panta 124 punkta „k” apakšpunkts.

Autortiesības © 2024 Valmieras Pārgaujas sākumskola. Visas tiesības aizsargātas.
Joomla! ir atvērtā koda programmprodukts ar GNU General Public licenci.
Joomla templates 1.7 by Hostgator