Otrdiena

 • Jaunumi

  Rakstu skaits: 190
 • Projekti

  Rakstu skaits: 21
 • ES-projekti

  Rakstu skaits: 3
  • Projekts "TangIn"

   Rakstu skaits: 4

   Iekļaujoša taustāmā programmēšana un STEM priekšmetu popularizēšana

    Skolēnu prasmju attīstīšana pielietojot taustāmās programmēšanas pieejamus konceptus un aktivitātes.

    

    TangIn projekts – popularizē skolēnu iekļaušanos un STEM priekšmetu programmas skolās izmantojot taustāmās programmēšanas konceptus un aktivitātes, tika radīts, lai popularizētu un uzlabotu, skolas ietvaros, pašlaik jaunu un pieejamu rīku pielietojumu un izmantotu pievilcīgākas, iekļaujošākas pedagoģiskās pieejas, nostiprinot skolēnu motivāciju un interesi. Bērniem dabiska ir mācīšanās un lietu izzināšana ar taustes palīdzību. Taustāma programmēšana padara to vairāk pieejamu un saprotamu bērniem, izmantojot fiziskus objektus, lai programmas instrukcijas padarītu tiešākas un mazāk abstraktas.

    Šī pedagoģiskā pieeja ir kā digitālu interfeisu un grafisku elementu alternatīva, kura popularizē darbu grupās, lai risinātu problēmas rotaļīgā kontekstā, kur rezultāts ir sajūtams un cēloņsakarību asociācija viegli uztverama.

    Tāpēc, apvienojot un stimulējot kritisko domāšanu, radošumu un grupas sadarbību caur vienkāršu un manuālu mijiedarbību, taustāmā programmēšana ir pieejama un stimulējoša ikvienam (skolēnam un skolotājam) neatkarīgi no viņu socio-ekonomiskā stāvokļa, dzimuma, prasmēm un zināšanām vai tiešas pieejas digitāliem rīkiem.

    Projekts ir līdzfinansēts no ES Erasmus+ programmas un apvieno mācību iestādes un institūcijas konsorcijā, kuru veido partneri no 4 valstīm (Portugāle, Spānija, Latvija un Bulgārija) un ir Portugāles kompānijas Carreire & Alegre  Lda koordinēts.

    Projekta realizācijas gaitā tiek sagaidīti sekojoši rezultāti:

    • Pedagoģisks ietvars, lai stimulētu programmēšanas konceptu pielietošanu un STEM priekšmetu pastiprinātu apguvi skolēnu vecuma grupā no 6-12 gadiem;
    • Skolotāju didaktisku resursu un vadlīniju komplekta izstrāde;
    • Skolotāju apmācības kopuma izstrāde.

    

    2017. gada 9. un 10. novembrī notika projektā iesaistīto pušu pirmā tikšanās Matosinhos pilsētā, kompānijas INOVA+ galvenajā birojā. Šajā sanāksmē notika partneru savstarpēja iepazīstināšana un rīcības plāna, galveno uzdevumu un ieviešanas stratēģijas apspriešana.

    Pētnieki, skolotāji, skolu direktori, skolēni un pašvaldības spēlēs nozīmīgu lomu projekta ieviešanā un savstarpējā sadarbība būs būtiska, lai sasniegtu mērķi. Konsorcijs vēlas iesaistīt arī citas organizācijas un personības, ieskaitot citas skolas, skolotājus, pētniecības institūcijas un universitātes.

  • eTwinning

   Rakstu skaits: 5
  • Projekts "Be part"

   Rakstu skaits: 3

   Esam uzsākuši darbību projektā "Be part", 1. tikšanās Portu pilsētā, Portugālē aizvadīta

  • Projekts "InNature"

   Rakstu skaits: 3

   Esam uzsākuši darbību projektā "InNature", 1. tikšanās Polijā aizvadīta

 • Stundu izmaiņas

  Rakstu skaits: 5
 • Sasniegumi

  Rakstu skaits: 5
  • Olimpiādes

   Rakstu skaits: 170

   2011./2012.m.g.

   Mācību priekšmetu olimpiādes

    

   Norises laiks

   Pirmais posms – izglītības iestādes olimpiāde

    

   Norises

    laiks

   Otrais posms – novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiāde

    

   Norises

    laiks

   Trešais posms –

   valsts olimpiāde

    

   17.01.

   5.,6.klašu matemātikas olimpiāde

   17.02.

   Matemātikas 5.-8.klašu olimpiāde

    

    

    

    

    

    

   22.04.

   Atklātā matemātikas olimpiāde 5.-12. klasēm

   23.01.

   1.-4. klašu vizuālās mākslas olimpiāde

   7.02.

   1.-4. klašu vizuālās mākslas olimpiāde

    

    

    

    

   27.01.

   Mūzikas 6.-8. klašu olimpiāde

    

    

   30.01.-3.02.

   4.-6. klašu angļu valodas olimpiāde

   16.02.

   Angļu valodas 6. klašu olimpiāde

    

    

   30.01.-3.02.

   5.,6. klašu latviešu valodas olimpiāde

   20.02.

   6.,7. klašu latviešu valodas un literatūras olimpiāde

    

    

   13.-17.02.

   1.- 4. klašu olimpiādes

   7.03.

   1.- 4. klašu olimpiādes

    

    

    

    

    

    

   28.03.

   3. klašu Vidzemes reģiona olimpiāde

   5.-9.03.

   4.-6. klašu dabas zinību olimpiāde

    

  • Konkursi

   Rakstu skaits: 215

    

       2012.gada 1.februāris

   Valmieras pilsētas un starpnovadu

          Popgrupu konkurss

    

   Valmieras Pārgaujas sākumskolas

            Popgrupa “Pārgaujēni

                            (lielie)

    / sk. Iluta Dundere/

      1. vieta

  • Sacensības

   Rakstu skaits: 224
  • "Lepojamies"

   Rakstu skaits: 104

   hh

 • Pasākumi

  Rakstu skaits: 303
 • Sadaļas

  Rakstu skaits: 0
 • Uncategorised

  Rakstu skaits: 9
 • Klašu aktivitātes

  Rakstu skaits: 311
 • Skolotāju aktivitātes

  Rakstu skaits: 18
 • Konkursi Skolēniem

  Rakstu skaits: 107
 • Formas

  Rakstu skaits: 2
 • Mūsu radošie sasniegumi

  Rakstu skaits: 55
 • Nometnes

  Rakstu skaits: 3
 • Audzināšanas darbs

  Rakstu skaits: 1
 • Putni un mēs

  Rakstu skaits: 22

      Aicinu mūsu skolas skolēnus piedalīties programmā „Putni un mēs”.

    Jau otro mācību gadu mūsu skola ir Latvijas Ornitoloģijas biedrības skolu programmas „Putni un mēs” dalībskola. Pagaidām dalību ir ņēmusi tikai viena klase. Tāpēc nolēmu iesaistīt arī citas klases skolēnus, jo darbs ir interesants un izzinošs. Pievēršot uzmanību un papētot to, kas atrodas mums apkārt, katrs no mums ierauga daudz jauna un interesanta, tā paplašinot savu redzesloku.

    Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) skolu programmas „Putni un mēs” mērķis ir veicināt putnu un to dzīvesvietu saglabāšanu, pilnveidojot skolēnu zināšanas par putniem un izpratni par norisēm dabā.

    Skolas mājas lapā tiks ievietota izzinoša informācija par putniem un to dzīvi. Kā arī būs ievietoti dažādi uzdevumi, kuros tiks aicināta piedalīties visa klase, varēs arī piedalīties skolnieki individuāli.

    Katras tēmas noslēgumā tiks paziņotas pareizās atbildes, aktīvākās klases un čaklākie skolēni. Tiks publicēti labākie darbi. Pavasarī skolā tiks organizēts putnu dienām veltīts konkurss, kur piedalīsies 5 skolnieki no katras klases.

  Daba ir vienīgā grāmata, kurai visas lapaspuses ir dziļa satura pilnas. /V.Gēte/

  Aicinu kopīgi mācīties lasīt dabas grāmatu!

  Skolotāja Agnese Neija

  • Testi un uzdevumi

   Rakstu skaits: 10

    Šajā kategorijā tiks publicēti katras nodaļas testi un uzdevumi.

 • Karjeras izglītība

  Rakstu skaits: 2

      

   

   
   
  Vairāk informācijas par vietni karjerasmateriali.lv šeit

  Noderīgi karjeras izglītošanas informācijas resursi:

  Karjera, profesijas
  www.nva.lv -> Karjera->Jauniešiem (dažādi karjeras testi, informācija par profesijām, izglītību, darba tirgus prognozes)

  www.lm.gov.lv LR Labklājības ministrija (Sadaļā „Darba devējiem” pieejams Latvijas Profesiju klasifikators un Profesiju standarti Latvijā)

  www.profesijupasaule.lv 

  https://www.prakse.lv/ - profesiju apraksti, izglītības iespējas, pasākumi.

  https://profesijulaikotajs.lv/ - profesijas un to apraksti.

   

  Interešu izglītības iespējas Valmierā

  https://vinda.valmiera.lv/ - kultūrizglītība un tehniskā jaunrade.

  https://www.vdmv.lv/ - mākslas interešu izglītība

  http://vms.valmiera.lv/ - mūzikas interešu izglītība

  https://www.vbss.valmiera.lv/ - sporta interešu izglītība


  Izglītība Latvijā
  www.niid.lv Nacionālā izglītības iespēju datu bāze

  http://www.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/augstaka-izglitiba/akreditacija.html akreditētās un licencētās studiju programmas

  Metodiskie materiāli klašu audzinātājiem

  http://viaa.gov.lv/library/files/original/78532_100_KAA_Metodikas.pdf

 • Izzini dabu

  Rakstu skaits: 2
 • Ekoskola

  Rakstu skaits: 4
  Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā.
   
  Bet šī programma neaprobežojas tikai  ar vides pārvāldību skolā, jo tā  veicina izpratni par vidi, saistot  to  ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.
   
   
  Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 40 000 skolas.
   
  Ekoskolu programmas simbols, atpazīstamākais elements un arī viens no tās veiksmes pamatcēloņiem ir stimula sistēma skolām par sekmīgu līdzdalību programmas aktivitātēs un to prasību pilnīgu ieviešanu – Zaļā Karoga balva.
 • Informācija vecākiem

  Rakstu skaits: 3
 • Informācija skolēniem

  Rakstu skaits: 5
 • Informācija klašu audzinātājiem

  Rakstu skaits: 2

  Karjera nākotnē

  http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/ - spēle “Karjera nākotnē”ar videomateriālu

   

  Metodiskie materiāli klašu audzinātājiem

  http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_ - lejuplādējamas rokasgrāmatas, darba burtnīcas un citi metodiskie materiāli karjeras izglītībai

  https://www.naudasskola.lv/sites/default/files/editor/faili/10_profesija.pdf - darba lapas par profesijām (3. - 6. kl.)

  http://viaa.gov.lv/library/files/original/92892_Spele_iepazisiti_profesijas.pdf - spēle “iepazīsti profesijas!” (1.-4.kl.)

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=HAdeENyW5oc&feature=emb_logo - Mācību priekšmetu, kuri palīdz apgūt Karjeras vadības prasmes

  https://site-410183.mozfiles.com/files/410183/Karjera_darba_lapas_a4.pdf?14880448 40 - darba lapas “Karjeras izglītība 1.-12.kl.”


  Informatīvie materiāli

    informatīvais materiāls par būvnieka profesiju (klikšķināt uz attēla)

    informatīvais materiāls par būvnieka profesiju (klikšķināt uz attēla)


 • Karjeras izglītības pasākumi

  Rakstu skaits: 18
 • Noderīgi

  Rakstu skaits: 7
 • Brīvbrīžiem

  Rakstu skaits: 2
Autortiesības © 2020 Valmieras Pārgaujas sākumskola. Visas tiesības aizsargātas.
Joomla! ir atvērtā koda programmprodukts ar GNU General Public licenci.
Joomla templates 1.7 by Hostgator