Karjeras izglītība

Lai uzlabotu pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem

2017./2018. mācību gadā Valmieras Pārgaujas sākumskola ir iesaistījusies

ESF projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001

 

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs: 

  •     nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  •     celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  •     motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām. Sīkākai informācijas ieguvei sekojiet:

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_2016_2020/

Projekta ietvaros, tiek plānoti karjeras attīstības atbalsta pasākumi, kuros skolēni, vecāki, skolotāji pilnveidos izpratni par karjeras plānošanas, vadīšanas prasmēm un iemaņām, iepazīsies ar profesijām, darba vidēm, izglītības iespējām.

Skolā uzsākusi darbību pedagoģe karjeras konsultante Edīte Gulbe

Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izaugsmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process; tā ir cilvēka virzība visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā.

Skaties, kas tev jāuzzina par sevi!

http://viaa.gov.lv/files/news/732/infografika04_kas_tev_jaauzina_150x297mm_screen.pdf

Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kurā summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs.


Karjeras attīstība ir indivīda personīgās dzīves, mācību un darba vadības process mūža garumā. Tas ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi, un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju.

Pēti un izzini savas prasmes!

http://www.viaa.gov.lv/library/files/original/Prasmes.pdf ) 

Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Karjeras izglītības pasākumu kalendārs


Noderīgi karjeras izglītošanas informācijas resursi:

Karjera, profesijas
www.nva.lv -> Karjera->Jauniešiem (dažādi karjeras testi, informācija par profesijām, izglītību, darba tirgus prognozes)
www.lm.gov.lv LR Labklājības ministrija (Sadaļā „Darba devējiem” pieejams Latvijas Profesiju klasifikators un Profesiju standarti Latvijā)
www.profesijupasaule.lv 

Izglītība Latvijā
www.niid.lv Nacionālā izglītības iespēju datu bāze
http://www.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/augstaka-izglitiba/akreditacija.html akreditētās un licencētās studiju programmas

http://www.sza.gov.lv Informācija par studiju un studējošo k

Karjeras nedēļas ietvaros “Vecāku profesija skolā”

Izveidots Pirmdiena, 05 Novembris 2018 07:40

  Katru gadu, karjeras nedēļas ietvaros skolā aicinām vecākus, padalīties, iepazīstināt klases skolēnus ar savām profesijām. Šogad skolā pabija dažādu profesiju pārstāvji - iepirkuma speciālists, zemessardze, zobārstniecības māsa, telemārketinga speciāliste, bibliotekāre, suņu friezere, lauksaimnieks un veterinārārsts, fitnesa treneris, skaistumkopšanas speciālists, policists, Tv, radio direktors un fotogrāfs, biškopis, hemodialīzes nodaļas māsa.

Lasīt tālāk: Karjeras nedēļas ietvaros “Vecāku profesija skolā”

Karjeras nedēļa 2018

Izveidots Otrdiena, 02 Oktobris 2018 14:15

8.- 12.oktobrim visā Latvijā Karjeras nedēļa.

Karjeras atbalsta pasākumi  skolā oktobrī

8.oktobrī- "Izzini dabaszinātņu profesijas." 1.-4.klasēm

9. oktobrī- "Vecāku profesijas" aicinām ikvienu vecāku piedalīties, iepazīstināt klasi ar savu profesiju.

11.oktobrī "Būšu uzņēmējs" 5.klasēm

11.oktobrī "Izzini  mežu nozares profesijas" Vijciema čiekurkaltē 6.klasēm

sagatavoja Inga Bērziņa

“Kāpjam kalnā”

Izveidots Otrdiena, 15 Mai 2018 11:32

  8. un 9. maijā 2.- 3.klašu skolēniem notika karjeras izglītības pasākumu cikla “Kāpjam Kalnā” tikšanās ar individuālo uzņēmēju Ingu Ērgli, kuras laikā skolēni uzzināja par to, ko nozīmē uzsākt savu biznesu, kā rodas biznesa idejas, kā arī, piedaloties meistarklasē, gatavoja veselīgus spēka našķus.

Lasīt tālāk: “Kāpjam kalnā”

Autortiesības © 2019 Valmieras Pārgaujas sākumskola. Visas tiesības aizsargātas.
Joomla! ir atvērtā koda programmprodukts ar GNU General Public licenci.
Joomla templates 1.7 by Hostgator